Đào tạo ngoại ngữ

Từ vựng tiếng Nhật sơ cấp bài 22

Ngày đăng : 26/09/2016 Lượt xem : 224

Trong bài viết này, xuất khẩu lao động Bảo Minh tiếp tục chia sẻ với bạn những từ vựng tiếng Nhật cơ bản

Từ vựng tiếng Nhật sơ cấp bài 21

Ngày đăng : 23/09/2016 Lượt xem : 211

Các từ vựng tiếng Nhật sơ cấp trong bài 21

Từ vựng tiếng Nhật sơ cấp bài 20

Ngày đăng : 21/09/2016 Lượt xem : 198

Cùng xuất khẩu lao động Bảo Minh tiếp tục học những từ vựng sơ cấp trong chuỗi bài học tiếng Nhật nhé.

Từ vựng tiếng Nhật sơ cấp bài 19

Ngày đăng : 19/09/2016 Lượt xem : 215

Cùng với xuất khẩu lao động Bảo Minh học một số từ vựng tiếng Nhật cơ bản trong bài 19 nhé.

CÁCH PHÂN BIỆT まま VÀ っぱなし

Ngày đăng : 16/09/2016 Lượt xem : 0

a/ Vた + まま (ở đây chỉ xét đến động từ cộng với mama) b/ Vます bỏ ます + っぱなし

Đố vui tiếng Nhật

Ngày đăng : 16/09/2016 Lượt xem : 233

Cùng học tiếng Nhật với xuất khẩu lao động Bảo Minh thông qua những câu đố vui nhé

Từ vựng tiếng Nhật sơ cấp bài 18

Ngày đăng : 14/09/2016 Lượt xem : 189

Cùng xuất khẩu lao động Bảo Minh học những từ vựng tiếng Nhật cơ bản trong bài 18 nhé

Từ vựng tiếng Nhật sơ cấp bài 17

Ngày đăng : 12/09/2016 Lượt xem : 349

Khởi động ngày mới với một số từ vựng cơ bản cùng xuất khẩu lao động Bảo Minh nhé

Back to top DMCA.com Protection Status