Lao động Đài Loan

Tuyển 3 nữ lao động sản xuất thiết bị điện tử nhà máy Triệu Hân, Đài Loan

Tuyển 3 nữ lao động sản xuất thiết bị điện tử nhà máy Triệu Hân, Đài Loan

Tuyển gấp 3 nữ  đi xuất khẩu lao động Đài Loan sản xuất thiết bị điện tử

3 năm Đào Viên 15 triệu Nữ
Tuyển 5 nam xuất khẩu lao động sản xuất sản phẩm kim loại tại Chương Hóa, Đài Loan

Tuyển 5 nam xuất khẩu lao động sản xuất sản phẩm kim loại tại Chương Hóa, Đài Loan

Tuyển gấp 5 nam lao động có kinh nghiệm đi xuất khẩu lao động Đài Loan sản xuất...

3 năm Chương Hóa 15 triệu Nam
Tuyển 5 nam lao động Đài Loan thao tác máy may nhà máy Trung Thụy, Đài Bắc

Tuyển 5 nam lao động Đài Loan thao tác máy may nhà máy Trung Thụy, Đài Bắc

Tuyển 5 lao động phổ thông nam xuất khẩu lao động Đài Loan đơn hàng may Đài Bắc

3 năm Đài Bắc 15 triệu Nam
Tuyển 10 nữ lao động Đài Loan thao tác máy may nhà máy Trung Thụy, Đài Bắc

Tuyển 10 nữ lao động Đài Loan thao tác máy may nhà máy Trung Thụy, Đài Bắc

Tuyển 5 lao động phổ thông nữ xuất khẩu lao động Đài Loan đơn hàng may Đài Bắc

3 năm Đài Bắc 15 triệu Nữ
Tuyển 72 lao động nam chế tạo thiết bị điện tại Đào Viên, Đài Loan

Tuyển 72 lao động nam chế tạo thiết bị điện tại Đào Viên, Đài Loan

Tuyển 72 lao động nam làm việc tại Đài Loan lắp ráp, chế tạo thiết bị điện tăng ca...

3 năm Đài Trung 15 triệu Nam
Back to top DMCA.com Protection Status