Thực tập sinh Nhật Bản

Chương trình thực tập sinh kỹ năng dành cho người nước ngoài của Nhật Bản có mục đích đào tạo nguồn nhân lực có ích cho sự phát triển của các ngành công nghiệp các nước (trong đó có Việt Nam) thông qua việc tiếp nhận người lao động từ các nước đến Nhật Bản và tiến hành chuyển giao cho họ những kỹ thuật, kỹ năng, kiến thức về nghề nghiệp và công nghiệp của Nhật Bản.

Xem thêm

Chương trình thực tập sinh kỹ năng dành cho người nước ngoài của Nhật Bản có mục đích đào tạo nguồn nhân lực có ích cho sự phát triển của các ngành công nghiệp các nước (trong đó có Việt Nam) thông qua việc tiếp nhận người lao động từ các nước đến Nhật Bản và tiến hành chuyển giao cho họ những kỹ thuật, kỹ năng, kiến thức về nghề nghiệp và công nghiệp của Nhật Bản.

Cụ thể chương trình này giúp cho các thực tập sinh kỹ năng cải tiến được hoạt động nghề nghiệp của mình sau khi về nước bằng cách phát huy những kỹ năng đã học được tại Nhật Bản; giúp cho những doanh nghiệp phái cử có thể phát triển hơn và năng động hơn trong hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, kiến thức của thực tập sinh kỹ năng sau khi về nước. Nhiều doanh nghiệp phái cử và các thực tập sinh kỹ năng tham gia hoạt động thực tập kỹ năng theo chương trình này đã có sự đánh giá cao về hiệu quả đạt được của chương trình.

Thu gọn

Back to top DMCA.com Protection Status