Bà Trần Bích Việt

Với kiến thức, kinh nghiệm, năng lực và sự nhiệt huyết của mình. Bà Trần Bích Việt là một trong những thành viên trong Ban Lãnh Đạo nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm nhất. Đồng thời cũng là tấm gương sáng để cán bộ nhân viên công ty học tập, noi gương trên mọi lĩnh vực. Bà cũng là gương mặt trẻ trong đội ngũ lãnh đạo và được kỳ vọng tạo ra nhiều bứt phá mới cho công ty.