Ông Trần Quang Thanh

Đam mê và am hiểu rộng trong nhiều lĩnh vực, Phó Giám Đốc Công ty Trần Quang Thanh là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Bảo Minh. Là một người lãnh đạo chính trực, tận tâm và quyết đoán; Ông Thanh không ngại thử nghiệm cái mới, biết nắm bắt cơ hội và dung cảm đương đầu với thách thức của doanh nghiệp.