Giai đoạn sau khi nhập cảnh

Giai đoạn sau khi nhập cảnh:

  • Cung cấp dịch vụ phiên dịch
  • Duy trì liên hệ với lao động, môi giới Đài Loan, khi phát sinh vấn đề lập tức có thể hỗ trợ phối hợp xử lý.
  • Duy trì liên lạc với người nhà lao động, nhằm khích lệ động viên tinh thần của người lao động.
  • Công ty Bảo minh định kỳ cử cấp lãnh đạo công ty sang Đài Loan phối hợp với Môi giới Đài Loan tặng quà cho lao động, động viên khích lệ tinh thần lao động tại Đài Loan.