Giáo dục đào tạo

Giáo dục đóng vai trò quan trọng, là nhân tố chìa khóa và là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nền giáo dục luôn được xem là quốc sách hàng đầu.

Mục tiêu hướng đến trong nền giáo dục của Bảo Minh là phát triển hài hòa và kết hợp chặt chẽ giữa các mô hình đào tạo. Gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển giao tri thức và phát triển nguồn lực trong tương lai. Chú trọng nâng cao năng lực theo định hướng của sự phát triển kinh tế xã hội.

Chúng ta đều biết rằng, một nền giáo dục kém sẽ không thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao. Và hẳn nhiên nếu thiếu nhân lực tốt thì không thể phát triển được trong một thế giới đang biến đổi từng ngày, nhất là khi khoa học-công nghệ đang có những bước phát triển vượt bậc. Chính vì thế, với Bảo Minh giáo dục có một vai trò rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước.

Nền giáo dục của Bảo Minh luôn coi trọng việc cải cách nghề nghiệp và ưu tiên cho chất lượng tay nghề sau khi ra trường. Điều nãy được thể hiện tốt nhất bởi tỷ lệ có việc làm cao của sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường sau khi tốt nghiệp.

Với Bảo Minh-Giáo dục đào tạo là điều kiện tiên quyết góp phần phát triển kinh tế!