Quá trình làm việc và thăng tiến về năng lực.

Quá trình làm việc và thăng tiến về năng lực.

Trong việc quản lý của một doanh nghiệp, câu hỏi thường được đặt ra là: Doanh nghiệp có chỉ ra đầy đủ mọi lộ trình thăng tiến cho đội ngũ nhân viên của mình không? Liệu với những công việc không có đường thăng tiến thì nhân viên sẽ cảm thấy an tâm khi làm việc hay không? Khi không thăng tiến được nhân viên có cảm thấy chán nản và có làm việc kém hiệu quả hay không? Kỳ thực, việc một doanh nghiệp thiết kế lộ trình thăng tiến cho nhân viên quả thực không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu doanh nghiệp muốn sở hữu một nguồn nhân lực đủ mạnh có sức cạnh tranh trên thị trường thì sớm hay muộn cũng phải thực hiện công việc đó. Với Bảo Minh, câu chuyện thăng tiến đã được áp dụng triệt để và đã thành công. Công việc đó được thực hiện song song từ hai phía:  Các bộ nhân viên công ty: Cán bộ nhân viên của Bảo Minh ai cũng tích cực học hỏi và tích lũy dần những năng lực cần thiết nhằm đáp ứng được những đòi hỏi và mong đợi từ phía công ty, đối với từng vị trí công việc trên suốt lộ trình để có thể có cơ hội thăng tiến mà không lo gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Về phía Bảo Minh: Luôn đề ra lộ trình thăng tiến và đặt ra các chính sách rõ ràng, tiêu chuẩn năng lực cần thiết đối với từng vị trí công việc theo một lộ trình, rồi công bố rộng rãi để tất cả cán bộ nhân viên đều hình dung ra họ sẽ cần phải làm gì, sẽ đi lên trong lộ trình đó ra sao.